Лични данни

“Пюървитал” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни под номер 321392.

Съгласно това “Пюървитал” ЕООД има право да събира и използва информация относно Клиентите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва всяка информация, която Клиентът доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на уебсайта purevital.bg. “Пюървитал” ЕООД събира и използва информацията за целите, предвидени в Общите Условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Клиента, за статистически и други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, Клиентът се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от “Пюървитал” ЕООД.

“Пюървитал” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  1. е получено изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;
  2. предоставянето е необходимо за реализиране на законните интереси на “Пюървитал” ЕООД или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на Клиента, за който се отнасят данните;
  3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  4. в други, посочени в закона, случаи.

“Пюървитал” ЕООД съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Клиента с цел улесняване на Клиента при влизане в сайта, улесняване на процеса на пълнене на кошницата и плащане на поръчаните стоки, за което Клиентът дава изричното си съгласие.

pure_zzldp.jpg

Обновяване…
  • Нямате артикули в количката.